Interventies volwassen ongeletterde NT2-leerders

Interventies volwassen ongeletterde NT2-leerders

In hoeverre kunnen interventies gericht op het verwerven van geletterdheid bij (NT2) basisschoolleerlingen effectief ingezet worden bij volwassen ongeletterde NT2-leerders?

Net als kinderen die geletterd raken, moeten ook volwassen ongeletterde NT2-leerders op hetzelfde niveau en in dezelfde volgorde de basisbeginselen van geletterdheid leren. Voor zowel jonge kinderen als ongeletterde volwassenen geldt dat aandacht voor fonemisch bewustzijn, woordenschatontwikkeling en leesstrategieën effectief is bij het leren lezen. Het is wel belangrijk dat de instructie van het onderwijs wordt afgestemd op de belevingswereld van de doelgroep. Volwassen ongeletterde NT2-leerders hebben een specifieke behoefte aan expliciete en systematische instructie in een voor hen betekenisvolle context.

Voor de NRO Kennisrotonde beantwoordden Illa Carrión Braakman (antwoordspecialist) en Annabel Vaessen (kennismakelaar) deze vraag.

meer informatie | volledig rapport

logo kennisrotonde