Kohnstamm Instituut vertegenwoordigd op ORD 2021

7, 8 en 9 juli vindt de ORD 2021 plaats. De 50e editie van de ORD wordt georganiseerd door de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Passend onderwijs

Oud wetenschappelijk directeur van het Kohnstamm Instituut Guuske Ledoux presenteert de evaluatie van het passend onderwijsbeleid. Centraal staat de vraag wat passend onderwijs veranderd heeft, en voor wie.
Lees hier de samenvatting van het symposium.

Onderwijsaanbod doelgroepkinderen basisonderwijs

Kohnstammonderzoekers presenteren onderzoek over goed aanbod voor doelgroepkinderen in het basisonderwijs. De overkoepelende vraag is aan welke pedagogische vereisten het onderwijs moet voldoen, wil het een bijdrage leveren aan een succesvolle onderwijsloopbaan in het basisonderwijs. Annemiek Veen presenteert onderzoek naar gemengde groepen in Integrale Kindcentra. In dit onderzoek is de kwaliteit van het aanbod in integrale kindcentra (IKC’s) onderzocht en vergeleken met de kwaliteit in voorschoolse instellingen. Merlijn Karssen en Ineke van der Veen presenteren onderzoek over de kans op en effecten van een langer verblijf in de kleuterbouw voor jonge kinderen. Dit onderzoek betreft de vraag wat de kans is op kleuterbouwverlenging, wat de effecten van kleuterbouwverlenging zijn op de schoolloopbanen van kinderen en of er daarbij sprake is van differentiële effecten voor doelgroepkinderen en niet-doelgroepkinderen.
Lees hier de samenvatting van het symposium.

Excellente scholen

Kohnstamm onderzoekers Marianne Boogaard, Wouter Schenke en Merlijn Karssen presenteren onderzoek naar excellente scholen. Wat maakt excellente scholen zo excellent?
Lees hier de samenvatting van het symposium.

Professionalisering pedagogisch medewerkers

Kohnstamm onderzoeker Marianne Boogaard en Annemiek Veen presenteren onderzoek naar een professionaliseringsprogramma voor pedagogisch medewerkers: Taaldenken in spel. Doel van het onderzoek was een professionaliseringstraject te ontwerpen voor ‘taaldenken in spel’ dat bijdraagt aan verbreding/verdieping van interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers. Jonge kinderen leren veel via spel. Het is belangrijk dat pedagogisch medewerkers/leerkrachten inzicht hebben in spel- en taalontwikkeling en weten hoe zij bij jonge kinderen beide kunnen ondersteunen. Onderzoek laat zien dat op dat vlak nog veel kansen onbenut blijven.
Lees hier de samenvatting van de posterpresentatie.

Educatief partnerschap

Kohnstammonderzoeker Eke Krijnen presenteert onderzoek over de ontwikkeling van een gedeelde visie op de ouder-schoolrelatie in een professionele leergemeenschap met ouders en teamleden. Er is onderzocht of en hoe een school een gedeelde visie op de ouder-schoolrelatie ontwikkelt. Onderzoekers hebben twee jaar lang samengewerkt in een PLG met teamleden en ouders gericht op het stimuleren van de samenwerking tussen ouder en school. De studie verschaft nieuwe kennis over visieontwikkeling en biedt scholen suggesties hoe te starten met het ontwikkelen van een gedeelde visie op de ouder-schoolrelatie.
Lees hier de samenvatting van de presentatie.