Wat is de invloed van rijke taal en rijke teksten op de taalvaardigheden van basisschoolleerlingen?

Wat is de invloed van rijke taal en rijke teksten op de taalvaardigheden van basisschoolleerlingen?

Rijke taal en rijke teksten zijn authentiek, hebben een gevarieerd woordenaanbod en bevatten woorden die alleen gebruikt worden in specifieke situaties. Ze raken de verbeelding, emotie, interesse of nieuwsgierigheid bij de lezer. Ze staan in contrast met de vaak verarmde taal in schoolmethodes. Authentieke teksten betreffen de echte en onaangepaste teksten van buiten het klaslokaal, zoals kinderboeken en krantenartikelen; dit is geen speciaal ontwikkeld lesmateriaal. In het onderwijs vind je rijke teksten vooral in verhalende boeken en sets van samenhangende teksten, in plaats van korte losse teksten.

Het voorlezen en bespreken van rijke teksten in de klas kan zorgen voor een uitgebreidere woordenschat en beter tekstbegrip bij leerlingen. Ook draagt het integreren van rijke teksten in lessen wereldoriëntatie bij aan woordenschatontwikkeling en tekstbegrip. Verder hangt het vergroten van leesfrequentie en leesmotivatie samen met woordenschat en tekstbegrip. Leerkrachten doen er derhalve goed aan om leerlingen te stimuleren regelmatig kinderboeken te lezen.

Voor de NRO Kennisrotonde beantwoordden Illa Carrión Braakman (antwoordspecialist) en Annabel Vaessen (kennismakelaar) deze vraag. Zij raadpleegden hiertoe Anneke Smits (Hogeschool Windesheim).

meer informatie | volledig rapport

logo kennisrotonde