Van arrangeren naar includeren

Van arrangeren naar includeren

Onderzoek naar Experiment Onderwijszorgarrangementen van start Op 8 juni 2023 vindt bij het Steunpunt Passend Onderwijs te Utrecht de Kick-off plaats van het langjarige NRO-onderzoeksprogramma naar het Experiment Onderwijszorgarrangementen dat sinds 1 januari 2023 van kracht is gegaan bij wettelijk besluit. Het onderzoek is getiteld Van arrangeren naar includeren.   Wat wordt onderzocht?Kohnstamm Instituut, SEO-Economisch […]

Hoe kunnen intern begeleiders de leerkrachten effectief begeleiden bij het realiseren van passend onderwijs voor (hoogbegaafde) leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften?

Sinds de invoering van passend onderwijs hebben leerkrachten meer behoefte aan begeleiding bij het omgaan met extra ondersteuningsbehoeften van leerlingen.