Schrijfvaardigheid leerlingen basisonderwijs onderzocht

Schrijfvaardigheid voldoet niet aan ambities commissie Meijerink, blijkt uit peilonderzoek

Maakt het uitschrijven van leerdoelen op het bord leerlingen bewuster van wat ze leren in de les?

Om leerlingen bewuster te maken van wat ze leren in de les, is het goed om leerdoelen expliciet met hen te delen en ze als een rode draad in de les aan te houden. Leerdoelen zorgen niet alleen voor meer bewustwording, maar leerlingen ontwikkelen ook meer zelfregulatie. Daarnaast geven ze leraren houvast om effectieve feedback […]

Negatieve leerervaringen van volwassenen met lage basisvaardigheden

Kohnstammonderzoeker Amos van Gelderen draagt bij aan Leer ze lezen

Gratis boek ter ondersteuning van leraren en schoolleiders bij het verzorgen van goed leesonderwijs

Welke stimulansen van buiten zijn effectief om kennisdeling en kennisbenutting binnen professionele netwerken in het onderwijs te realiseren?

Praktijkboek voor onderwijsprofessionals

Judith ’t Gilde publiceert samen met dr. Prof. Monique Volman een boek over buitenschoolse kennisbronnen voor onderwijsprofessionals

Erna van Hest benoemd tot directeur onderzoek van het Kohnstamm Instituut

Erna van Hest is sinds 1 oktober 2020 directeur onderzoek van het Kohnstamm Instituut. Zij volgt Guuske Ledoux op die in oktober met pensioen is gegaan. Erna hoopt in deze functie de samenwerking tussen de onderzoekers van dit instituut en die van de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen verder te versterken: “We zitten fysiek op een […]

Webinar: Hoe kunnen leerlingen die nu niet voor techniek kiezen daar toch enthousiast voor worden?

Op 25 november presenteerde Merlijn Karssen, senior onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut, op een Webinar georganiseerd door Sterk Techniekonderwijs

Meertaligheid van kinderen vraagt om anders denken

In toenemende mate groeien kinderen op in meertalige gezinssituaties. Ouders vragen zich af of dat problematisch is, of hun kinderen al die talen volledig leren beheersen, hoe ze daar als ouders mee om moeten gaan en wat die meer- of anderstaligheid betekent voor het kunnen meekomen op school

Impact van activiteiten in onderwijs voor begaafde leerlingen

De komende 5 jaar (2020-2025) ontwikkelt en verspreidt het Kohnstamm Instituut kennis over een passend onderwijsaanbod voor begaafde leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 

Klassen, 7-delige serie op NPO: Kan de school het verschil maken?

Documentaireserie over kansengelijkheid in het onderwijs Maandag 30 november start de zevendelige serie Klassen op NPO 1. Kan de school het verschil maken? Dit is de vraag die makers Sarah Sylbing en Ester Gould zich voor deze serie stelden. De serie begint in de zomer van 2019. De programmamakers ontmoeten achtstegroepers in afwachting van hun eindadvies en […]

Guuske Ledoux in het NRC over zes jaar Passend Onderwijs

Volgende week maakt de Tweede Kamer de balans op van passend onderwijs. Het eindrapport geeft een diffuus beeld. Die onduidelijkheid heeft met het beleid zelf te maken, zegt Guuske Ledoux, coördinator van het onderzoek en tot voor kort wetenschappelijk directeur van het Kohnstamm Instituut. Artikel in het NRC van 11 november.

Rijke inzichten in professionalisering van schoolleiders en bestuurders

Welke invloed heeft de coronacrisis op de professionele ontwikkeling van schoolleiders en bestuurders in het voortgezet onderwijs? Je kunt je als schoolleider en bestuurder in het vo hier aanmelden, als je tijdens een online focusgesprek wilt meepraten over dit actuele onderwerp

Afscheidslezing Guuske Ledoux (wetenschappelijk directeur Kohnstamm Instituut)

Guuske Ledoux, onze wetenschappelijk directeur, is na een indrukwekkende en succesvolle loopbaan per 4 oktober 2020 met pensioen gegaan. Op 16 september heeft een viertal sprekers op een kleinschalig afscheidssymposium haar grote bijdrage aan onderzoek en kennis op het gebied van onderwijs, opvoeding en jeugdhulp belicht. In samenspraak met de aanwezigen hebben we niet alleen […]

Guuske Ledoux met pensioen, Erna van Hest volgt haar op

Guuske Ledoux, onze wetenschappelijk directeur, gaat na een zeer indrukwekkende en succesvolle loopbaan per 4 oktober 2020 met pensioen. Haar pensionering, maar vooral haar enorme bijdrage aan onderzoek en kennis op het vlak van onderwijs, opvoeding en jeugdhulp, wordt op 16 september op passende wijze centraal gesteld op een speciaal georganiseerd afscheidssymposium, in verband met […]

Zomerscholen en verlengde schooltijd: effectief voor het inhalen van achterstanden?

Door de Coronacrisis is het risico vergroot dat leerlingen achterstanden oplopen ten opzichte van hun onderwijsprogramma. Voor leerlingen met extra achterstanden zijn zomerscholen een effectieve methode. Ook een verlengde schooltijd, zoals extra lessen op woensdagmiddag, kan bijdragen aan het inhalen van achterstanden, zo schrijft Kohnstamm-onderzoeker Wouter Schenke.

Symposium Evaluatie Passend Onderwijs

Evaluatie Passend Onderwijs onderzoekt sinds 2015 de invoering en ontwikkeling van passend onderwijs. In mei 2020 wordt dit onderzoek afgerond en opgeleverd. Het NRO organiseert daarom, samen met de onderzoekers die de evaluatie hebben uitgevoerd, op 27 mei een online symposium over de eindresultaten van het onderzoek. Het eindrapport wordt dan ook aan minister Slob […]

Afstandsonderwijs: Hoe motiveer je leerlingen?

Hoe kunnen leerlingen op de basisschool en in het voortgezet onderwijs gemotiveerd worden om onderwijs te blijven volgen, ook als de scholen gesloten zijn?

Online informatie en tips voor het geven van onderwijs op afstand

De coronacrisis grijpt op veel fronten in in ons leven en dat van onze naasten en collega’s, zowel persoonlijk als zakelijk. We kunnen elkaar niet op de normale manier ontmoeten, we moeten thuiswerken, online lesgeven.   Op de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam waar het Kohnstamm Instituut deel van uitmaakt, wordt online  informatie rond afstandsonderwijs gedeeld. Lees […]

Update: Kohnstammlezing Mariëtte Hamer nu schriftelijk beschikbaar

Zoals eerder aangegeven kan de Kohnstammlezing vanwege de coronacrisis dit jaar niet plaatsvinden in de aula van de Universiteit van Amsterdam. Als organiserend comité hadden we een alternatieve oplossing gezocht om de lezing in de vorm van een podcast onder de aandacht te brengen. Gezien de aangescherpte maatregelen van het kabinet tegen het coronavirus moeten […]

Hoe zorg je dat vwo-leerlingen onderzoekende competenties aanleren ter voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs?

Leerlingen voeren op kleine schaal onderzoek uit tijdens hun middelbare schooltijd. Een leraar kan de onderzoekende houding van leerlingen stimuleren door hen te laten werken aan een onderzoeksvraagstuk, dat hen zelf interesseert en waarbij zij nieuwe kennis opdoen.

Hoe kunnen pabo-docenten de ontwikkeling van de schrijfvaardigheid van hun studenten versterken?

Hoe kunnen pabo-docenten de ontwikkeling van de schrijfvaardigheid van hun studenten versterken? Vooral motivatie lijkt een belangrijke factor in het goed schrijven. Studenten moeten vertrouwen ontwikkelen in hun schrijfvaardigheden.