Nieuw boek van Sjoerd Karsten, schrijver van Een eeuw Kohnstamm Instituut, over pedagoog en vrijdenker Adriaan Gerhard

De ‘rode bovenmeester’ Adriaan H. Gerhard (1858-1948) was tot in de jaren ’30 van de vorige eeuw een begrip in de onderwijswereld, in de politiek en onder vrijdenkers. Hij was de eerste bekende pedagoog die een humanistische opvoeding zonder kerkelijke en andere dogma’s bepleitte. Hij maakte naam als voorvechter van de verbetering van het onderwijs […]

Wat is de invloed van het gebruik van digitale media door kinderen thuis op taakgerichtheid en concentratie op school?

Het veelvuldig en vroegtijdig mediagebruik lijkt door het niet-interactieve karakter daarvan ten koste te gaan van aandacht en concentratie.

Meer ruimte voor nieuwe scholen: Naar een Zweeds model?

De Correspondent bericht over de Zweedse inspiratie bij het wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’.

Wouter Schenke in Expeditieteam Lerarenagenda NRO

Dit expeditieteam gaat langlopend onderzoek uitvoeren naar toekomstbestendig leraarschap.

In één hand: specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs in Amsterdam en Diemen

Vaste hulpverleners op school, dichtbij, makkelijk te bereiken, zonder verwijzing, daar gaat het om bij het project Specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs.

ORD 2019

Kohnstamm-onderzoekers vertegenwoordigd op de ORD 2019

Kohnstamm-onderzoekers vertegenwoordigd op de ORD 2019

Evaluatie kwaliteitsimpuls politieonderwijs Caribisch Nederland

Politieonderwijs Caribisch Nederland: heeft de kwaliteitsimpuls gewerkt?

In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie is een evaluatieonderzoek gestart naar de Kwaliteitsimpuls politieonderwijs Caribisch Nederland (2016-2020). Doel is de beleidstheorie, ervaringen en opbrengsten in beeld te brengen ter ondersteuning van een beslissing over voortzetting van deze maatregel. Het Kohnstamm voert dit onderzoek uit, samen met Oberon en University of Curaçao. In […]

Onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs in Almere

Onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs in Almere

De kwaliteit van het onderwijs in Almere staat opnieuw onder druk.

Onderzoek naar Excellente scholen: wat kenmerkt hen?

Onderzoek naar Excellente scholen: wat kenmerkt hen?

Onderzoek naar excellente scholen, wat kenmerkt deze scholen en zijn zij ook een voorbeeldfunctie voor andere scholen

Kohnstammlezing - Veilige plek voor onveilige meningen

Kohnstammlezing “Veilige plek voor onveilige meningen”

Op vrijdag 29 maart 2019 om 15.00 uur wordt in de Aula UvA (Oude Lutherse Kerk) in Amsterdam de twintigste Kohnstammlezing door Femke Halsema gehouden.

Peilingsonderzoek rekenvaardigheden

Is de rekenvaardigheid van leerlingen op mijn school voldoende om straks volwaardig te kunnen functioneren in onze maatschappij? En maakt het voor hun rekenprestaties uit hoe mijn school het rekenonderwijs vormgeeft? Scholen die meedoen aan Peil.Rekenen-wiskunde krijgen antwoord op deze vragen. Peil.Rekenen-Wiskunde verzamelt informatie over de rekenkennis en rekenvaardigheden van leerlingen uit groep 8 van […]

Creativiteit en kritisch denken in lessen bevorderen, hoe doe je dat?

Creativiteit en kritisch denken in lessen bevorderen, hoe doe je dat?

Deze 21ste-eeuwse vaardigheden staan volop in de aandacht. Hoe je hier als docent aandacht aan besteed in de les is in bijgaand artikel te lezen.

Huisacademies in het basis- en voortgezet onderwijs in beeld

Huisacademies in het basis- en voortgezet onderwijs in beeld

Het Kohnstamm Instituut brengt namens het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren in kaart welke huisacademies er in het basis- en voortgezet onderwijs zijn.

Handreikingen voor kennisverspreiding in school beschikbaar

Handreikingen voor kennisverspreiding in school beschikbaar

Kennisverspreiding in school vraagt om een goede organisatie, de inzet van leraren en inbreng van de schoolleiding.